Sau Usually Là Gì – Trạng Từ Chỉ Tần Suất

Sau usually là gì

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh vô cùng phong phú và đa dạng.Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Trạng từ chỉ tần suất, gồm các từ quen thuộc như ‘always’, ‘never’… dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động được nói đến trong câu.

Đang xem: Sau usually là gì

Ví dụ: Ialwayseat breakfast in the morning, even when I am late for work.(Tôiluônăn sáng, kể cả khi tôi đã muộn giờ làm.)

A. Những trạng từ chỉ tần suất phổ biến nhất

always: luôn luônusually: thường xuyênsometimes: thỉnh thoảngnever: không bao giờoccasionally: thỉnh thoảngrarely: hiếm khiseldom: hiếm khifrequently: thường xuyênoften: thườngregularly: thường xuyênhardly ever:hầu như không bao giờ

100% Always Luôn luôn, lúc nào cũng, suốt, hoài 90% Usually Thường xuyên 80% Generally Thông thường, theo lệ 70% Often Thường 50% Sometimes Thỉnh thoảng 30% Occasionally Thỉnh thoảng lắm, thảng hoặc, tùy lúc 10% Hardly ever Hầu như hiếm khi 5% Rarely Hiếm khi, ít có, bất thường 0% Never Không bao giờ

B. Vị trí trong câu

a)Giữa câu, giữa chủ ngữ và động từ:

Ví dụ:

Ioftengo to the beach.(Tôi thường tới bãi biển chơi.)

Theyusuallydrink coffee in the morning.(Họ thường xuyên uống cà phê vào buổi sáng.)

Ihardly everhelp my mom in the kitchen.(Tôi hầu như hiếm khi giúp mẹ tôi những việc bếp núc.)

b)Sau trợ động từ:

Ví dụ:

– He isalwaysvery happy.(Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ.)

– I haveneverdone anything bad.(Tôi chưa bao giờ làm việc xấu.)

– We arealwayshelping the children at school.(Chúng tôi luôn giúp bọn trẻ ở trường.)

Chú ý:Các từhave,has,hadlà những trợ động từ trong thì hoàn thành (Participle tense).

Ví dụ:

– She hasnevertried coconut water.(Cô ấy chưa bao giờ thử uống nước dừa.)

– I havenevereaten a snake.(Tôi chưa bao giờ ăn thịt một con rắn.)

c) Chúng ta có thể đưa các từoccasionally, frequently, usually, often and sometimeslên đầu câu để nhấn mạnh. Nhưng có những trạng từ không phù hợp khi đặt ở đầu câu.

Xem thêm: 12 Tiếng Anh Là Gì – Cách Đọc Và Viết Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh

Ví dụ:

– Sometimeshe visits his grandma.(Thỉnh thoảng anh ấy có đi thăm bà mình.)- Usually, they drink coffee in the mornings.(Thường thì họ uống cà phê vào buổi sáng.)- Occasionally, I go to the beach.(Thỉnh thoảng lắm tôi mới ra biển.)

Nhưng:

– Always,I go to the beach. —-> (Sai)- Ialwaysgo to the beach.(Tôi đi biển suốt.) —->(Đúng)- Often, I go to the beach. —->(Sai)- I often go to the beach.(Tôi thường hay đi biển.)—->(Đúng)

Chú ý:Các động từ DO, DOES và DID đóng vai trò là trợ động từ khi được dùng trong câu hỏi và phủ định.

– Do youoftengo to the cinema?(Bạn có thường đi xem phim không?)- He doesn’talwayseat grapes.(Anh ấy không thường xuyên ăn nho.)

Nếu trợ động từ ở dạng phủ định, trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước hoặc sau nó,

– He doesn’tusuallycook at home.(Anh ấy không thường xuyên nấu ăn ở nhà.)- Heusuallydoesn’t cook at home.(Anh ấy thường xuyên không nấu ăn ở nhà.)

Nhưng:

– We aren’talwayslate for work.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Will Và Be Going To Là Gì ? Ngữ Pháp Tiếng Anh

(Chúng tôi không liên tục trễ làm.)- Wealwaysaren’t late for work. => Sai => We areneverlate for work(Chúng tôi chưa bao giờ muộn giờ làm.)—->Đúng

d) Trong câu nghi vấn, chúng ta đặt trạng từ chỉ tần suất trước động từ chính.

– Do yousometimesvisit your grandma?(Bạn có thường tới thăm bà của mình không?)- Do youoftengo to the beach?(Bạn có thường ra biển không?)

Nhưng ở trước tính từ:

– Is shealwayslate for soccer practice?(Có phải cô ấy luôn đến lớp đá bóng muộn không?)- Are theyusuallyso grumpy?(Họ lúc nào cũng cáu kỉnh như vậy à?)