Tiêu chuẩn Rainforest Alliance là gì?

Ra là gì

Tiêu chuẩn Rainforest Alliance (RA) là gì? – Bộ quy tắc thực hành phát triển bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển vững trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn Rainforest Alliance là gì?

Tiêu chuẩn Rainforest Alliance là gì?

Rainforest Alliance (RA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo phát triển bền vững bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, thúc đẩy kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng.

Rainforest Alliance khai thác các lực lượng thị trường như một phần trong chiến lược của mình. Nhằm xác định những tác nhân chính của nạn phá rừng và tàn phá môi trường. Khai thác gỗ, mở rộng canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và du lịch.

tieu-chuan-rainforest-alliance-la-gi

Tổ chức này cũng đào tạo nông dân, cán bộ lâm nghiệp và những người khai thác du lịch trong các hoạt động bền vững bảo tồn đất và đường thủy, cải thiện đời sống, bảo vệ người lao động và cộng đồng; tổ chức này cũng giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện những thay đổi bền vững. Các trang trại và các doanh nghiệp lâm nghiệp được kiểm toán theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới nông nghiệp bền vững và Hội đồng quản lý rừng – các tổ chức phi chính phủ quốc tế mà Rainforest Alliance đã hỗ trợ thành lập.

Các chương trình của Rainforest Alliance gồm:

 • Chứng nhận lâm nghiệp bền vững

  RA đã đưa ra chương trình chứng nhận rừng bền vững đầu tiên trên thế giới vào năm 1989. Nhằm để khuyến khích việc quản lý rừng, trang trại cây giống và tài nguyên rừng. Theo định hướng thị trường và có trách nhiệm với môi trường và xã hội.Ngoài ra RA còn cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp lâm nghiệp nhỏ về cách thức thực hiện các thực hành quản lý đất bền vững (đôi khi với mục đích cuối cùng là có được chứng nhận) và phổ biến cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh lâm sản về bảo tồn và chứng nhận.

 • Chứng nhận nông nghiệp bền vững:

  Chương trình nông nghiệp bền vững của RA bao gồm các chương trình đào tạo và chứng nhận. Thực hiện cho các trang trại lớn, vừa và nhỏ sản xuất các cây trồng nhiệt đới. Trong đó có cà phê, chuối, ca cao, cam, các loại hoa tươi, dương xỉ và trà.

tieu-chuan-rainforest-alliance-la-giChứng nhận nông nghiệp bền vững

 • Chứng nhận du lịch bền vững:

  RA đã có quyết định rằng việc hỗ trợ chương trình chứng nhận địa phương sẽ có hiệu quả hơn; so với việc thiết lập các cơ quan chứng nhận riêng của mình. Giúp tăng cường việc công nhận quốc tế và thiết lập mạng lưới khu vực các chương trình chứng nhận để chia sẻ tài nguyên và thông tin và thiết lập các tiêu chuẩn chứng nhận. Ngoài ra họ cũng hỗ trợ tiếp thị, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp được chứng nhận và các doanh nghiệp đang trong quá trình được chứng nhận. Thêm vào đó, họ cũng hợp tác quốc tế để thiết lập các mối quan hệ với các nhà khai thác du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, đại lý du lịch, …) để phủ xanh tất cả các yếu tố của của chuỗi cung ứng du lịch.

Cấu trúc tiêu chuẩn

Bộ quy tắc thực hành phát triển bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển vững trên toàn cầu RA bao gồm có 5 nguyên tắc:

 1. Hệ thống quản lý và lập kế hoạch hiệu quả
 2. Bảo tồn đa dạng sinh học
 3. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
 4. Cải thiện sinh kế và phúc lợi của con người
 5. Sản xuất gia súc bềnh vững (chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc)

Hiệu lực giấy chứng nhận

 • Chứng nhận có giá trị 36 tháng kể từ ngày cấp
 • Đánh giá giám sát: Lần 1: từ tháng thứ 9 đến 18 Lần 2: từ tháng thứ 21 đến 30

Tin liên quan:

Chứng nhận tiêu chuẩn rừng FSC

Chứng nhận tiêu chuẩn UTZ

Chứng nhận FSC cho viên nén gỗ