Quá trình phong hóa là?

Quá trình phong hóa là gì

Câu hỏi:

Quá trình phong hóa là?

A. Quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.

B. Quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi dời khỏi vị trí ban đầu.

C. Quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy biến đổi từ nơi này đến nơi khác.

D. Quá trình tích tụ (tích lũy) các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi.

Đáp án đúng A.

Quá trình phong hóa là quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật, ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực, các quá trình ngoại lực bao gồm phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ, cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực, các quá trình ngoại lực bao gồm: Phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ. Cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất.

– Quá trình phong hóa là quá trình phá hủy và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của ôxi, khí cacbonic, các loại axit có trong thiên nhiên và sinh vật.

– Phong hóa lí học: Là quá trình phá hủy đá thành các khối vụ có kích thước to, nhỏ khác nhau mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

+ Nguyên nhân xảy ra chủ yếu do sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của các chất muối. Tác động ma sát hoặc va đập của gió, sóng, nước chảy, hoạt động sản xuất của con người cũng là những tác nhân của loại phong hóa này.

+ Kết quả của phong hóa lí học là làm cho đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn.

– Phong hóa hóa học: Là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

+ Nguyên nhân: Những tác nhân chủ yếu của phong hóa hóa học là nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí cacbonic, ôxi và axit hữu cơ của sinh vật thông qua các phản ứng hóa học.

+ Kết quả: Đá và khoáng vật bị phá huỷ, biến đổi thành phần, tính chất hoá học.

– Phong hóa sinh học: Là sự phá hủy đá và các khoáng vậy dưới tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây,…các sinh vật này làm ch đá và khoáng vật vừa bị phá hủy

– Nguyên nhân: Sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết các chất,…

– Kết quả: Đá bị phá hủy về mặt cơ giới và mặt hóa học.

– Sản phẩm: Một phần tạo thành lớp vỏ phong hóa, một phần tạo ra sản phẩm cho quá trình vận chuyển và bồi tụ.