Profit là gì? Tại sao profit lại quan trọng?

Profit là gì

Profit là gì? Profit hay lợi nhuận là số tiền doanh nghiệp thu được khi tổng doanh thu vượt quá tổng chi phí.

Bất kỳ lợi nhuận nào mà một công ty tạo ra đều thuộc về chủ sở hữu của nó, những người này có thể chọn phân phối tiền cho các cổ đông dưới dạng thu nhập, hoặc phân bổ lại vào hoạt động kinh doanh để tài trợ cho sự phát triển hơn nữa của công ty.

Phương pháp tính lợi nhuận rất đơn giản: lấy tổng doanh thu trừ đi chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cố định.

“Lợi nhuận còn được gọi là thu nhập còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí cần thiết và phù hợp trong kỳ.”

Tại sao lợi nhuận lại quan trọng?

Lợi nhuận là một kết quả thiết yếu của việc điều hành một doanh nghiệp. Thông thường, kiếm được lợi nhuận là mục tiêu chính của công ty. Đó là điểm mấu chốt tích cực cho thấy công ty đang hoạt động tốt.

Lợi nhuận là vốn mà các công ty có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như duy trì nơi làm việc hoặc thiết bị, thay thế hoặc nâng cấp phương tiện hoặc các hạng mục chi phí cao khác, hoặc đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ hoặc nhân viên mới. Với lợi nhuận tốt, các doanh nghiệp có thể kỳ vọng sẽ tiếp tục hưng thịnh.

Các mức lợi nhuận chính mà các nhà đầu tư quan tâm

Lợi nhuận gộp – gross profit

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi chi phí trực tiếp sản xuất hàng hóa.

Vì chi phí sản xuất hàng hóa là một khoản chi phí không thể tránh khỏi, một số nhà đầu tư xem đây là thước đo khả năng tạo ra lợi nhuận tổng thể của một công ty.

Lợi nhuận hoạt động – operation profit

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bao gồm cả giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động như chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý doanh nghiệp (hay còn gọi là chi phí bán hàng và quản lý).

Lợi nhuận ròng – net profit

Lợi nhuận ròng, hay lợi nhuận cuối cùng, là số tiền còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ tất cả các chi phí.

Các nhà đầu tư sử dụng cả ba số liệu này như một cách để đánh giá sức khỏe của một công ty, nhưng lợi nhuận ròng được chấp nhận rộng rãi như là định nghĩa chung về lợi nhuận.

Làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Thông thường, các doanh nghiệp đang tìm cách để cải thiện lợi nhuận ròng của họ. Vậy các cách mà công ty có thể làm để tăng lợi nhuận profit là gì?

Tăng doanh thu

Các công ty có thể tăng doanh thu để cải thiện lợi nhuận ròng theo ba cách:

– Tăng giá: Tăng giá sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ làm tăng tổng doanh thu và cuối cùng là lợi nhuận ròng.

– Bán nhiều sản phẩm hơn: Việc lôi kéo khách hàng mua số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ cao hơn sẽ dẫn đến lợi nhuận ròng cao hơn.

– Tìm khách hàng mới: Khách hàng mới sẽ tăng lợi nhuận thông qua doanh số bán hàng tổng thể cao hơn.

Cắt giảm chi phí

Một phương pháp khác để tăng lợi nhuận là cắt giảm chi phí.

– Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan cụ thể đến sự phát triển của sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ về chi phí trực tiếp bao gồm lao động và vật liệu.

– Chi phí gián tiếp: Còn được gọi là chi phí chung, chi phí gián tiếp bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không liên quan trực tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ được bán.

Loại bỏ sản phẩm

Đôi khi các công ty bán nhiều loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Đối với những doanh nghiệp đó, một phương pháp tuyệt vời để tăng lợi nhuận là loại bỏ các sản phẩm hoặc dịch vụ không bán chạy. Việc ngừng cung cấp những sản phẩm kém chất lượng sẽ làm giảm chi phí sản xuất, cuối cùng sẽ cải thiện lợi nhuận.

Giảm hàng tồn kho

Giữ hàng tồn kho có thể tốn kém. Tùy thuộc vào những gì công ty bán, kho lưu trữ hàng tồn kho có thể yêu cầu một tòa nhà riêng biệt và nhân viên bổ sung. Giảm lượng hàng dự trữ của công ty có thể giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận ròng.

So sánh khả năng sinh lời so với tăng trưởng

Lãnh đạo công ty và các bên liên quan bên ngoài có thể xem xét liệu lợi nhuận hoặc tăng trưởng có phải là một chỉ báo tốt hơn về sức khỏe của công ty hay không. Tùy thuộc vào công ty, có thể có giá trị khi xem xét từng yếu tố một cách độc lập hoặc cả hai cùng nhau để xác định sức khỏe của công ty, như sau:

Khả năng sinh lời

Điểm mấu chốt tích cực cho thấy công ty đang kiếm được nhiều hơn chi tiêu, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy công ty sẽ tiếp tục thành công. Đây là thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tích cực và ban lãnh đạo công ty hy vọng tăng doanh thu tổng thể.

Các công ty khởi nghiệp có thể không cho thấy lợi nhuận cao khi họ bắt đầu hoạt động. Khi một doanh nghiệp phát triển một mô hình hoạt động tập trung hơn, nó có thể bắt đầu thu được lợi nhuận cao hơn.

Sự phát triển

Sự phát triển của công ty cũng có thể cho thấy một doanh nghiệp thành công. Tăng trưởng là sự mở rộng của công ty thông qua việc thuê thêm nhân viên, tăng số lượng sản phẩm được sản xuất và bán cũng như giành được thị trường mới.

Sự tăng trưởng của công ty cho thấy doanh nghiệp có đủ vốn hoặc doanh thu để mở rộng hoạt động của mình. Tăng trưởng là một chỉ số có giá trị về sức khỏe của công ty đối với các công ty trẻ và mới thành lập.

Lợi nhuận đóng góp vào tăng trưởng và tăng trưởng cho thấy một dòng doanh thu tích cực. Cả hai chỉ số đều có giá trị khi đánh giá sức khỏe và giá trị tổng thể của một công ty.

Trên đây là những chia sẻ về profit là gì, hi vọng bạn đã có những thông tin bổ ích.

Trâm Nguyễn