Sứ mệnh của công ty (Mission Statement) là gì?

Mission là gì

Sứ mệnh của công ty

Khái niệm

Sứ mệnh của công ty trong tiếng Anh gọi là: Mission Statement.

Sứ mệnh của công ty là lời tuyên bố về mục đính hoạt động của công ty – Công ty muốn hoàn thành điều gì trong một môi trường rộng lớn hơn.

Một số yêu cầu khi tuyên bố sứ mệnh cho công ty

– Tuyên bố sứ mệnh phải phù hợp với môi trường kinh doanh. Nhiều công ty muốn gây thanh thế cho công ty của mình thông qua việc tuyên bố sứ mệnh. Khi đó, họ thường tuyên bố sứ mệnh của mình “rất kêu’, cứ như họ có thể đem đến cho khách hàng mọi yêu sách, thỏa mãn mọi mong đời của khách hàng;

Hoặc một tuyên bố sứ mệnh liên quan đến việc đảm bảo cho một con người hoàn thành một chức trách nào đó theo những quan niệm truyền thống, nhưng không ngờ được rằng, những quan niệm ấy giờ đây lại không còn thích hợp nữa…

– Tuyên bố sự mệnh phải dựa trên năng lực tạo ra sự khác biệt của công ty. Khi tuyên bố sứ mệnh, các công ty thường muốn lời tuyên bố của mình phải khác biệt với lời tuyên bố của các công ty khác. Nhưng tuyên bố sứ mệnh cũng là lời cam kết của công ty về những cống hiến cho khách hàng.

Do đó, sự khác biệt trong tuyên bố sứ mệnh phải dựa trên năng lực tạo ra sự khác biệt thực sự của công ty.

– Tuyên bố sứ mệnh của công ty phải có tính thúc đẩy và khêu gợi hứng thú/đam mê. Sứ mệnh của công ty không nên hướng vào việc tăng doanh thu hay lợi nhuận.

Lợi nhuận, theo quan điểm của marketing hiện đại, phải là lợi nhuận tốt, có nghĩa là lợi nhuận thu được một cách bền vững thông qua những hoạt động có ý nghĩa.

Cho nên, tuyên bố sứ mệnh phải tạo ra sự thúc đẩy/động viên các nhân viên của công ty hướng vào những việc làm có ý nghĩa và đồng thời kích thích người tiêu dùng hướng đến hành động mua.

Một số điều cần tránh khi các công ty tuyên bố sứ mệnh

– Tránh tuyên bố sứ mệnh dựa vào sản phẩm hoặc công nghệ. Một số công ty khi tuyên bố sứ mệnh thường dựa vào sản phẩm hoặc dựa vào công nghệ. Cách tuyên bố sứ mệnh như thế mang tính thiển cận. Vì sản phẩm hay công nghệ sớm muộn sẽ lạc hậu, chỉ có nhu cầu của con người sẽ trường tồn theo thời gian.

– Tránh tuyên bố sứ mệnh của công ty quá rộng, quá hẹp hoặc không khả thỉ.

Sứ mệnh của Vietnam Airlines sẽ quá rộng và quá mơ hồ, nếu công ty tuyên bố “Vietnam Airlines sẽ trở thành công ty Hàng không hàng đầu khu vực” hoặc sẽ quá hẹp nếu công ty tuyên bố “Vietnam Airlines luôn chắp cánh cho bạn đến mọi miền của Tổ quốc bằng loại phi cơ siêu đẳng nhất thế giới”

(Tài liệu tham khảo: Marketing căn bản, GS.TS. Trần Minh Đạo, 2018, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)