Đại thực bào là gì? Vòng đời và chức năng của đại thực bào

Macrophage là gì

Đại thực bào là gì?

Đại thực bào tiếng Anh: macrophage là những tế bào bạch cầu cơ chế phân nhóm thực bào có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch không đặc hiệu cũng như hệ miễn dịch đặc hiệu ở động vật có xương sống.

Vai trò chính của chúng là thực bào các thành phần cặn bã của tế bào và các mầm bệnh Một vài trò quan trọng của đại thực bào là chúng đóng vai trò các tế bào trình diện kháng nguyên khởi động đáp ứng miễn dịch đặc hiệu của cơ thể. Đại thực bào có thể lưu hành tự do trong máu hay cố định tại các tổ chức, tại đây chúng có tên gọi khác nhau.

Đại thực bào là những tế bào bạch cầu

Đại thực bào là những tế bào bạch cầu

Các đại thực bào cố định

Đại bộ phận quân số đại thực bào đồn trú tại các vị trí chiến lược nơi thường xảy ra sự đột nhập của các tác nhân gây bệnh cũng như bụi môi trường. Một khi đã cư trú ở các tổ chức đặc biệt thì tên của các đại thực bào cũng thay đổi. Dưới đây là các ví dụ điển hình:

– Phổi: Đại thực bào phế nang hay còn gọi là các tế bào bụi

– Tổ chức liên kết: Mô bào

– Gan: Tế bào Kuffer

– Thần kinh: Tế bào đệm nhỏ

– Xương: Hủy cốt bào

– Lách: Tế bào lót xoang.

– Dưới da: Tế bào Langerhans.

Vòng đời của đại thực bào

Quá trình đại thực bào theo chu trình: Các đại thực bào được biệt hóa từ các monocyte là những tế bào thực bào có nguồn gốc từ tủy xương Một khi tế bào monocyte vượt qua nội mô mạch máu để đi vào các tổ chức bị tấn công, nó trải qua một loạt các biến đổi quan trọng để trở thành đại thực bào.

Đại thực bào có vai trò miễn dịch tiên nhiên

Đại thực bào có vai trò miễn dịch tiên nhiên

Chức năng

– Hiện tượng thực bào: Một trong những vai trò quan trọng nhất của đại thực bào là loại bỏ các thành phần hoại tử và bụi trong phổi. Loại bỏ các tế bào chết đóng vai trò rất quan trọng trong hiện tượng viêm

– Vai trò trong miễn dịch tiên thiên: Một khi đại thực bào được hoạt hóa bởi sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh, nó sẽ phóng thích một loạt các cytokine

– Vai trò trong miễn dịch đặc hiệu: Sau khi bắt giữ và tiêu hóa tác nhân gây bệnh, đại thực bào sẽ trình diện kháng nguyên của các tác nhân này cho các tế bào T hỗ trợ tương ứng. Quá trình trình diện kháng nguyên này rất phức tạp và tinh tế, được thực hiện thông qua phức hợp tương thích mô chính lớp II. Nhờ phức hợp này mà các tế bào T hỗ trợ có thể tiếp cận với đại thực bào, nhận diện được các khnág nguyên trên bề mặt đại thực bào. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong đáp ứng miễn dịch đặc hiệu.