Địa chỉ: Xã Kim Long – Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3885 059
Website: www.thpt-tranphu-brvt.edu.vn – Email: thpttranph@thpt-tranphu-brvt.edu.vn
Ảnh của Liên hệ