Ai còn thức (.)tus ib lw nào mấy man chán qué – Olm

Ib lw là gì

tiếng anh

Space, in 2080,

Hello, I would like to introduce myself as Ana – the smart e-mail from space in 2080. Today I return to the past to send you a message.

It can be seen that reducing poverty is one of the global concerns of the past decades as well as in the future. Poverty reduction is also one of the eight global goals that the MDGs are aiming for.

However, as we know at present, the current poverty rate, or about 702 million people, is still small and a huge challenge in the fight against poverty in the countries. family.

And the eradication of poverty continues to be among the 17 global goals for sustainable development from now to 2030. Poverty is still one of the most important issues of human concern

It can be said that poverty is a constant obsession for all mankind. Our beautiful world has experienced many catastrophes of war, catastrophe of natural disaster, epidemic with horror. But the consequences caused by the famine are also terrible.

What is more frightening is that if the wars, though severely fierce, will be resolved, if the catastrophes caused by natural disasters and epidemics are overcome, then the problems The poverty of mankind is a matter of urgency and complexity as a chronic illness.

At present, when world civilization has made remarkable achievements in scientific and technological progress, dramatically increasing social material wealth, greatly increasing human wealth, the tragedy To wear on the back of people is still poverty.

While we are eating good food, sleeping on smooth cushions with warm blankets, in many parts of the world, millions of people are still hungry, miserable, especially children.

Those who are homeless, daily wandering around begging for food, food dependent on the generosity of others. Or parents to hug their children to escape the war, exploitation … face terrorism, human trafficking in Africa.

Of course, these children will not enjoy the advanced education that they should have enjoyed.

At present, poverty takes place on all continents at different levels. Particularly in developing countries, the poverty of the population is a pressing issue that is urgently needed to be tackled, but also extremely difficult to achieve in poverty reduction.

The issue is what each of us needs to do to push back poverty so that our world is truly a world of peace and happiness for all.

Today, I come here and tell you these things are very hopeful, each of us, with the responsibility of citizens to jointly push back poverty. At present, many United Nations organizations and the international community are embracing this glorious mission on the planet.

Large campaigns have been organized with tens of thousands of food and millions of dollars to help those in need in African countries and areas of persecution.

The reality, however, is that, even though this is a global concern, hungry countries are still hungry, and community support for a part of the poor population is just as salt-free. Enough, not so thorough poverty should still exist around here in our world.

Finally, I want to send you a message: “Let’s join hands for a world without poverty.”

Best regard, good bye! Thuy An

tiếng việt

Vũ trụ, năm 2080,

Chào các bạn, tôi xin giới thiệu mình là Ana – bức thư điện tử thông minh đến từ vũ trụ năm 2080. Hôm nay, tôi trở về quá khứ là muốn gửi đến các bạn một thông điệp.

Có thể thấy, giảm đói nghèo là một trong những vấn đề quan tâm của toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua cũng như trong thời gian tới. Giảm nghèo đói cũng là một trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ mà toàn cầu hướng đến.

Dù vậy, như chúng ta đã biết hiện nay với tỷ lệ 10% người nghèo đói hiện nay, tức tương đương khoảng 702 triệu người, vẫn là con số không nhỏ và là thách thức rất lớn trong cuộc chiến chống nghèo đói của các quốc gia.

Và, việc xóa đói nghèo tiếp tục nằm trong 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững từ nay đến năm 2030. Đói nghèo vẫn là một trong những vấn đề cần quan tâm hàng đầu của nhân loại

Có thể nói, đói nghèo vẫn là nỗi ám ảnh thường trực đối với cả nhân loại. Thế giới tươi đẹp của chúng ta đã trải qua bao những thảm họa của chiến tranh, thảm họa của thiên tai, dịch bệnh với bao nỗi kinh hoàng. Thế nhưng hậu quả do những nạn đói gây ra cũng vô cùng khủng khiếp.

Điều đáng sợ hơn nữa là: Nếu như các cuộc chiến tranh dù khốc liệt vô cùng nhưng rồi trước sau cũng được giải quyết, nếu như những thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra từng bước cũng sẽ được khắc phục thì vấn đề nghèo đói của nhân loại lại là một vấn đề vừa cấp bách, vừa phức tạp lại như một căn bệnh kinh niên khó bề chạy chữa.

Hiện nay khi nền văn minh thế giới đã đạt được những thành tựu hiển nhiên về tiến bộ khoa học – công nghệ, làm tăng đáng kể của cải vật chất xã hội, tăng thêm vượt bậc sự giàu có cho con người, thì thảm cảnh đeo đẳng mãi trên lưng con người lại vẫn là sự nghèo đói.

Trong lúc chúng ta đang ăn những món ăn ngon, ngủ trên những chiếc đệm êm với chiếc chăn ấm thì ở nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người vẫn lâm vào tình trạng đói khát, khốn cùng mà nhất là trẻ em.

Đó là những người vô gia cư, hàng ngày phải lang thang khắp nơi để xin ăn, miếng ăn phụ thuộc vào sự bố thí của người khác. Hay những ông bố, bà mẹ phải ôm con vượt biên để chạy khỏi vùng chiến tranh, bóc lột…đối mặt với nạn khủng bố, buôn bán người ở châu Phi.

Tất nhiên, những đứa trẻ nói trên sẽ không được hưởng một nền giáo dục tiên tiến mà đáng lẽ ra chúng phải được hưởng.

Hiện nay, đói nghèo diễn ra trên tất cả các châu lục với những mức độ khác nhau. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự đói nghèo của dân cư đang là một vấn đề nhức nhối rất cấp bách phải tháo gỡ nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Vấn đề là mỗi chúng ta cần làm gì để đẩy lùi nạn đói nghèo, để thế giới của chúng ta thực sự là một thế giới an nhiên và hạnh phúc với tất cả mọi người.

Hôm nay, tôi đến đây và nói với các bạn những điều này rất mong, mỗi chúng ta, với trách nhiệm công dân hãy chung tay đẩy lùi nạn đói nghèo. Hiện nay, cũng đã có rất nhiều các tổ chức của Liên Hợp Quốc và của cộng đồng quốc tế thực hiện sứ mệnh vẻ vang này trên phạm vi hành tinh.

Người ta đã tổ chức những chiến dịch lớn với hàng vạn tấn lương thực, hàng triệu USD để cứu giúp những người hoạn nạn ở các nước châu Phi, những vùng bị khủng bố.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù đây là công việc mà toàn cầu quan tâm nhưng rồi các nước đói vẫn hoàn đói, sự trợ giúp của cộng đồng đối với một bộ phận dân cư khốn khó cũng chỉ như muối bỏ biển, chưa đủ độ, chưa triệt để nên tình trạng đói nghèo vẫn còn tồn tại khắp đó đây trên thế giới của chúng ta.

Cuối cùng, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp: “Hãy cùng chung tay vì một thế giới không đói nghèo”.

Thân ái chào tạm biệt!

Thúy An