Thông Báo

Thống Kê Truy Cập

729082
Hôm nay
Tổng truy cập
62
729082

Tin Nổi Bật

Hoạt Động

Hình Ảnh Hoạt Động
 

Lịch công tác

1. Giới thiệu về Free Pascal (nhấn vào đây để tải về)

2. Một số bài tập Pascal (nhấn vào đây để tải về)

3. Cấu trúc của 1 chương trình khi giải toán Pascal trên máy tính:

program TEN_CT;
const
inp = ’daycon.in0’;
out = ’daycon.out’;

var
:
(*****************************************)
procedure nhap;
var
i : integer;
f : text;
begin
assign(f, inp);
...............................................................

................................................................ 
end;
(*****************************************)

(*****************************************)

(*****************************************)
procedure xuly;
begin
...................................................................

...................................................................
end;
(*****************************************)
procedure inkq;
var
f : text;
i : integer;
begin
assign(f, out);
rewrite(f);
.....................................................................

.....................................................................
end;
(*****************************************)
begin
nhap;
xuly;
inkq;
end.

Joomla Templates - by Joomlage.com